• V současné době se ví , že parodontitida není jen onemocnění závěsného aparátu zubů, ale jde o chronické infekční onemocnění celého organismu.
 • Anaerobní bakterie, které nepotřebují ke svému životu kyslík, žijí v hloubce tkání a dostávají se krevním oběhem do celého těla. Tam mohou způsobit srdeční a cévní onemocnění, zvyšují riziko infarktu a zánětu srdečního svalu.
 • Tato chronická infekce (v celé dutině ústní jde o velikost lidské dlaně) narušuje a snižuje obranyschopnost organismu. Anaerobní bakterie jsou producenti velmi jedovatých látek, které rozrušují živou tkáň. To co se děje kolem zubů, děje se i jinde. Proto je třeba zachytit již první příznaky parodentózy.

 

Epidemiologické studie posledních let ukazují, že situace v ČR ve výskytu onemocnění parodontu je velmi neradostná. Ošetření dásní potřebuje u nás 85% populace ve věku od 20 do 70 let.

Od 40.roku věku je počet zubů ztracených parodontitidou vyšší než počet zubů ztracených z jiných příčin. Prevence plakem podmíněných zánětů dásní nefunguje, zdravotní pojišťovny ji platí tak špatně, že se v praxi téměř nedělá. Většina pacientů o svém postižení neví, nebo se o něm dozví až když je pozdě. Pokud je onemocnění v pokročilém stadiu, tedy dojde již k hnisavým abscesům, putování nebo viklavosti zubů, bývá pozdě.

Existují již dnes metody jak ztracenou kostní tkáň nahradit. Nejsou však použitelné vždy a především jsou regenerativní a kostní materiály velmi drahé!

Zároveň vždy pacient musí podstoupit chirurgický zákrok s možnými nepříznivými doprovodnými potížemi jako je otok, modřiny, zvýšená teplota, omezený příjem potravy. Přitom není nutné zajít tak daleko.

Krvácející dásně jsou prvním příznakem špatné ústní hygieny a nelečený zánět, který je příčinou krvácení, může vést až k parodontóze.

Při neléčené parodontóze dochází k postižení závěsného aparátu
a nakonec je zánětem postižena i samotná kost (ztráta kosti).

Parodontóza a její léčba

První příznaky parodontozy

 • Zarudnutí a zduření dásní.
 • Krvácení dásní při čištění zubů nebo konzumaci potravin.
 • Obnažování zubních krčků, pachuť v ústech, zápach z úst.
 • Často je to také bolestivost, viklavost zubů, změny jejich polohy nebo postavení.

  Je možné léčit parodontózu?

  • Jednoznačně anoČím dříve začneme, tím lépe. Nelze již vrátit zpátky celkový rozvrat chrupu, viklající a putující zuby, ale léčba a zastavení procesu již dnes není problém. Důležité je důkladné odstranění bakteriálního nánosu (=biofilmu), který vzniká na kořeni zubu spolu s odolnými usazeninami na povrchu kořene. Jednou z možností je odstranění nánosů pomocí hloubkového ultrazvukového přístroje. Ošetření není bolestivé a lze ho také případně doplnit místním znecitlivěním.
  • Ošetřením se obnoví hladký povrch kořene a vytvoří se možnost nového přichycení dásně na zub. Souběžně je nutné při léčbě dodržovat velmi pečlivý režim čištění, jak všech zubních plošek, tak především mezizubních prostorů. Parodontóza totiž postihuje především kostní septa mezi jednotlivými zuby a také prostory mezi kořeny stoliček. Místa hůře dostupná a tedy často unikající pozornosti! Neodkládejte léčbu, malé problémy se dobře hojí!!
  • V současné době se ví , že parodontitida není jen onemocnění závěsného aparátu zubů, ale jde o chronické infekční onemocnění celého organismu. Anaerobní bakterie, které nepotřebují ke svému životu kyslík, žijí v hloubce tkání a dostávají se krevním oběhem do celého těla. Tam mohou způsobit srdeční a cévní onemocnění, zvyšují riziko infarktu a zánětu srdečního svalu.

  • Tato chronická infekce (v celé dutině ústní jde o velikost lidské dlaně) narušuje a snižuje obranyschopnost organismu. Anaerobní bakterie jsou producenti velmi jedovatých látek , které rozrušují živou tkáň. To co se děje kolem zubů, děje se i jinde… Proto je třeba zachytit již první příznaky paradentózy. Nejde jen o zuby, bez těch můžete klidně žít, ale jde například i o vaše srdce.

   Základem je pravidelná ústní hygiena

   • Za zubní kazy i záněty dásní může především špatná hygiena. Většina lidí si čistí chrup jen krátce a jen málokdo používá dentální nit pravidelně.
   • Protože o zuby nepečujeme dobře, nelze časem plak kartáčkem účinně odstranit. Výzkumy ukazují, že při pravidelném čištění dvakrát denně zůstává na chrupu viditelný plak více než dvěma třetinám dospělých. 
   • Bakterie, které se v něm množí, jsou hlavní příčinou vzniku kazů, zubního kamene, vyvolávají záněty a onemocnění dásní, nebo způsobují nepříjemný zápach z úst.

   Jak postupovat v případě komplikací ?

   • Urychleně vyhledat odborníka v oblasti parodontologie nebo kontaktovat naše centrum ústní hygieny TOP-DENT.
   • Je nutné vytvořit individuální léčebný plán, který se vždy musí sestavit podle aktuálního stavu parodontálního onemocnění.
   • Nelze dát jeden obecný návod, každé onemocnění a každý pacient je jiný a bude mít jiný léčebný postup.
   • Léčba parodontitidy závisí na celkovém stavu chrupu a zdravotním stavu.
   • Je důležité si nechat zhotovit RTG snímek (nejlépe panoramatický), bez něhož nelze stanovit stupeň postižení kostní tkáně.
   • Vyšetření a léčba probíhá výhradně dle individuálního plánu a začíná nácvikem správné hygieny dutiny ústní.
   • Nejdůležitější je zastavení zánětlivého procesu!
   • Dále je možné podstoupit proces pod-dásňového ošetření, event. chirurgického ošetření dásní či kostní regenerace.

   • Zcela zásadní je udržovací fáze, pokud má mít léčba dlouhodobý výsledek. Pacient následně musí pokračovat v udržovací terapii.

   Kdy zahájíme léčbu?

   • Každý člověk by měl vědět, že zánět dásní je vlastně počáteční stádium parodontitidy a s ní už nejsou žádné žerty. Je to onemocnění chronické, které ničí závěsný aparát zubů, vede nejen k ztrátě jednotlivých zubů, ale většinou celého chrupu. 
   • Parodontitida pak už nepostihuje pouze dáseň, ale dochází k úbytku kosti zubních lůžek a poškození zubních kořenů. Zákeřnost chronického onemocnění spočívá v tom, že po dlouhou dobu probíhá bez výrazných potíží. Pacient si prostě ničeho nevšimne a k zubnímu lékaři přijde teprve tehdy, když již došlo k rozvoji zánětu.

    

   Léčebné zákroky v boji s parodontózou

   Ultrazvukové ošetření

   • Jednou z možností je odstranění nánosů pomocí hloubkového ultrazvukového přístroje.

   • Ošetření není bolestivé, ošetření lze doplnit místním znecitlivěním. Ošetřením se obnoví hladký povrch kořene a vytvoří se možnost nového přichycení dásně na zub.
   • Souběžně je nutné při léčbě dodržovat velmi pečlivý režim čištění jak všech zubních plošek, tak především mezizubních prostorů. Parodontóza totiž postihuje především kostní septa mezi jednotlivými zuby a také prostory mezi kořeny stoliček, tedy místa hůře dostupná a proto tak často místa unikají pozornosti!

    Ošetření diodovým laserem 

   • subgingivální ošetření (odstranění změněných měkkých tkání parodontálního chobotu, usazenin na povrchu kořene a likvidace bakteriální infekce)
   • odstranění zbytnělé dásně a úprava jejího tvaru
   • preparace laloků v rámci parodontologických lalokových operací
   • odstranění zánětlivé (granulační) tkáně z kostních defektů vzniklých v důsledku parodontózy
   • prodlužování klinické korunky zubu
   • odstraňování jazykových, retních a tvářových řas s patologickým vlivem
   • úprava nepravidelností ve vztazích dásně a přilehlé ústní sliznice (mukogingivální chirurgie)
   • léčba zánětu probíhajícího kolem nitrokostních implantátů (periimplantitida)