Zatrhněte v případě reklamace

Zaškrtněte v případě žádosti o odstoupení od smlouvy

Vypněte své jméno

Vyplněte příjmení

Vyplňte telefonní číslo na kterém Vás můžeme kontaktovat.

Vyplňte v případě, že bylo zboží fakturováno na právnickou osobu.

Vyplňte identifikační číslo právnické osoby.

Vyplňte číslo faktury (variabilní symbol)

Vyplňte číslo objednávky

Vyplňte adresu pro doručení případné zásilky.

Jestli máte soubor (data), který nám chcete poslat (scan faktury, obrázky), tak využijte toto pole pro nahrání dat.

Vyplňte prosím název produktu, který budete posílat k reklamaci nebo vracet.

Popište závadu reklamovaného zboží.


Tento formulář slouží pro vyplnění žádosti k reklamaci zboží nebo případnému odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 a § 1837 Občanského zákoníku.