Společnost PARO Úlehlová s.r.o., která je provozovatelem e-shopu www.top-dent.cz, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správcem osobních údajů je:

PARO Úlehlová s.r.o.
tř. Národní svobody 468
Písek 39701
IČ: 28130235 DIČ: CZ28130235
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19038, (dále jen „správce“).

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@top-dent.cz

Účel a doba zpracování osobních údajů:

Pokud si na e-shopu  www.top-dent.cz objednáte zboží, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku vyřídit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dopravu, platební styk nebo vývoj e-shopu www.top-dent.cz) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Analytické nástroje Webu

  • Statistická data - Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.
  • Google Analytics - Služba, která umožňuje analýzu našeho e-shopu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.
  • Sklik, Adwords - Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovali správně, využívají cookies.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vašepožádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Podrobnější informace:  

Jste-li zákazník e-shopu www.top-dent.cz, tzn. dokončil(a) jste registraci, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti PARO Úlehlová s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení dalšího zboží z nabídky www.top-dent.cz, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce.

  • Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, údaje o nákupních zvyklostech.
  • Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 5 let od jejího ukončení.
  • Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na: info@top-dent.cz
  • Jestliže se registrujete do našeho věrnostního programu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vaší žádosti o vstupu do věrnostního programu.
  • Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář, on-line chat nebo na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků, nebo námětů.
  • Jestliže nás kontaktujete telefonicky, tak nedochází monitoringu hovorů a nejsou hovory evidovány. 

 Udělení souhlasů: